Yaratilgan: Jul 27, 2021

ARES Vol. 2 Special Issue 3, 2021

Jurnalning to'liq holatini yuklab olish

3-maxsus son uchun  maqolalar Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabalari va yosh tadqiqotchilaridan qabul qilingan.


Qabul qilingan maqolalar