Indeksatsiya

Indeksatsiya


"Academic Research in Educational Sciences" jurnali quyidagi bazalarda indekslanadi:

(OAK №23)

(ОАК №16)